Tafeltennisvereniging Scaldina

Hoe het allemaal begon

Op initiatief van de heer Sjaak Vermeulen, in samenwerking met de afdeling Zeeland, zijn op 8 december 1973 in Zierikzee de Nationale tafeltenniswedstrijden gehouden. Hierbij was de gehele Nederlandse top aanwezig zoals bijvoorbeeld Bert v.d. Helm en Sonja Hetzel en vele anderen.

Het doel van dit evenement was om een nieuwe tafeltennisclub op te richten. Daar Schouwen-Duiveland een witte vlek was op de tafeltenniskaart was zo’n groot toernooi natuurlijk een prachtig begin. Tijdens deze wedstrijden werden ongeveer veertig aanmeldingsformulieren ingeleverd.

Het voorlopige bestuur dat daaruit werd samengesteld bestond uit:

Voorzitter: Dhr. K.J. Holm
Secretaris: Dhr. J. Witmer
Penningmeester: Mevr. I. Erbrink
Lid: Dhr. A. de Graaf
Lid: Dhr. F. Pokorni
Adviseur: Dhr. S. Vermeulen

Na een tweede voorlopige oprichtingsvergadering op 14 januari 1974 werd op 28 januari 1974 tot een definitieve oprichting van de vereniging overgegaan.

SCALDINA

De naam van de vereniging werd meteen gepresenteerd namelijk “Scaldina”. De archivaris van Zierikzee, de heer Keikes, was verantwoordelijk voor de naam, welke is afgeleid van het in vroeger jaren door Schouwen-Duiveland lopende watertje Scaldis.

Hier ziet u duidelijk dat een van de uitgangspunten van Scaldina is dat het van het begin af aan een club voor heel Schouwen-Duiveland wil zijn en niet alleen voor Zierikzee. Een loffelijk streven.

Het is niet zo dat dit andere clubs in de weg staat daar de tafeltennissport gepromoot dient te worden. Hoe kan dit beter dan met zoveel mogelijk clubs.

Resultaten door de jaren heen

Als je de tafeltennisresultaten van Scaldina van de afgelopen dertig jaar onder de loep wilt nemen, dan praat je toch al snel over zo’n zestig verschillende voor- en najaarscompetities. We beperken ons daarom hoofdzakelijk tot het eerste seniorenteam. Het is geen opzet om anderen tekort te doen maar enige overzichtelijkheid dwingen ons hiertoe.

Zover we hebben kunnen nagaan speelt in de beginjaren zowel het eerste als het tweede team in de derde klas van de afdeling Zeeland. Het allereerste team bestaat uit: Bram Vroegop, Frans Pokorni, Jaap Huigens en Teun Sligtenhorst. Dat de derde klas toch behoorlijk pittig is kun je concluderen uit de degradatie naar de vierde klas in 1977. Maar het verloren terrein wordt in de volgende competitie weer herwonnen door het behalen van het kampioenschap in de vierde klas. Hiervoor zijn Jaap Huigens, Herman Meerbeek en Leen van der Wekken verantwoordelijk. Mede doordat de trainingen vruchten afwerpen, onder leiding van Ad de Graaf, breken er nu toch betere tijden aan voor de club. Ook niet onbelangrijk is dat er jeugdleden doorstromen naar de senioren en dat die hun steentje bijdragen om het eerste team naar een hoger plan te brengen. In 1979 wordt de eerste formatie kampioen in de derde klas door de welwillende medewerking van de jonge senioren Thomas v.d End, Aart Quist en Ronald de Rijke.

Neergaande spiraal

Hierna volgt weer een neergaande spiraal, wat degradatie oplevert naar de vierde klas. Dat de Scaldinaspelers hier niet thuishoren bewijst het kampioenschap van zowel het eerste als het tweede team. Het eerste team bestaat nu uit Michel Holm, Hans Volkeri en Cor Smalheer. Deze drie spelers zijn de volgende twintig respectievelijk vijfentwintig jaar gezichtsbepalend voor Scaldina.

Begin tachtiger jaren blijft het team tussen de derde en vierde klasse slingeren. Volgens de krant heeft dit alles te maken met het feit dat mensen als clubkampioen Ton Moerkens en Hans Volkeri geen competitie spelen.

Tijdens de voorjaarscompetitie van 1986 zit het eerste team op de rand van de derde en tweede klas doordat Ton ten Hove, Michel Holm en Ad de Graaf kampioen van de derde klas worden. De volgende competitie gaat het team van de tweede klas, als een echte “heen en weer”, opnieuw een klasse terug. Niet verwonderlijk want de spelers komen niet verder dan een schamel gelijkspelletje.

Hoger niveau

In de najaarscompetitie van 1987 worden maar liefst drie Scaldinateams kampioen. Het eerste en het tweede team behalen ieder het kampioenschap in de derde klas. Bij het eerste team spelen dit Ton ten Hove, Michel Holm en Ad de Graaf klaar. Bij het tweede team zijn dit Henk Brands, Cor Smalheer en Jan Kik. In 1988 lukt het de hoofdmacht voor het eerst om in de tweede klasse te blijven spelen. Dit is te danken aan de inzet van John van Veen, Ton ten Hove en Michel Holm.

Vier jaar later promoveert het eerste team in de voorjaarcompetitie van 1992, voor het eerst in het betaan van Scaldina, een drietal naar de eerste klas. De vaste teamleden Hans Beukert en Michel Holm weten dit met behulp van de invallers Hans Volkeri, Alex von Berswordt, Jan Kik en Marco Hanse voor elkaar te krijgen.

In de najaarscompetitie 1992 en in de voorjaarscompetitie 1993 weet het vaste trio Hans Beukert, Michel Holm en Hans Volkeri zich in de eerste klas te handhaven. Degradatie komt in het najaar van 1993, in de hand gewerkt door het vertrek van Hans Beukert. Het eerste drietal blijkt van 1993 tot en met 1995 een goede middenmoter in de tweede klas. In 1996 fungeren ze als een ”lucky loser” in de eerste klas. Het gaat heel aardig, maar toch volgt degradatie. Vanaf dit moment tot 2000 is het “stuivertje wisselen” tussen de eerste en de tweede klas. Het vlaggeschip van Scaldina bestaat dan uit: Hans Volkeri, Arjan Bom, Cor Smalheer en Michel Holm.

In 2000 besluit Hans Beukert om zijn bat weer te voorschijn te halen en dit komt goed uit daar Michel Holm besluit geen competitie meer te spelen. De hoofdmacht wordt in de eerste klas ingedeeld en Hans Beukert, Hans Volkeri, Arjan Bom en Cor Smalheer handhaven zich gemakkelijk. Maar Hans Beukert verhuist en de volgende degradatie is een feit.

Fusie afdeling

In 2001 is de fusie tussen de afdelingen Zeeland en Noord Brabant een feit wat de afdelingsnaam Zuidwest oplevert. Daar Brabant altijd zeven klassen heeft gehad (Zeeland zes klassen)worden de Zeeuwse teams er tussengevoegd. Voor het eerste team heeft dit als gevolg dat ze een aantal keren kampioen geworden zijn van de derde klas maar zich nog niet kunnen handhaven in de tweede klas.

Wat verder opviel in de voorjaarscompetitie 2005 was dat het eerste team nipt degradeerde uit de tweede klas en dat maar liefst zeven teams kampioen werden met ondermeer alle drie de jeugdteams. In de najaarscompetitie 2005 is het eerste team, bestaande uit Hans Volkeri, Arjan Bom, Etienne Driessen en Cor Smalheer, als “lucky loser” opnieuw ingedeeld in de tweede klas.